Get the Flash Player to see this.

НОВИНИ ОТ СОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"Стартира проект "Шарени мъниста" Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Февруари 2017г. 12:34ч.

 

          СУ“Св. Климент Охридски“ гр. Пещера е партньор на Община Пещера по сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002-0303-С01 между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Община Пещера  за изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект №BG05M2OP001-3.002-0303 “Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв.

      Проектните дейности ще се изпълняват 30 месеца.

Партньори по проекта са всички училища в гр. Пещера и Сдружение „Асоциация образователно лидерство“.

 

 Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия.

Специфичните цели са:

·         засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;

·         създаване и развиване на родителски общности, мотивиране и оказване на подкрепа на родителите на учениците от малцинствен произход, в т.ч. роми за активно участие на семейството в училищния живот;

·         стимулиране ученически инициативи за повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси;

·         взаимно опознаване по атрактивен начин на родители и учениците от различни етноси през изследване традициите  на града за толерантност и приемане на различието;

·         възпитанието в дух на толерантност, създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства чрез откриване на таланти за занимания с изкуство;

·         подобряване физическото и психическото благосъстояние и насърчаване на основни социални ценности посредством груповите дейности, които проектът предлага;

·         споделено участие в общи творчески дейности за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

 

В рамките на проекта ще се изпълняват следните дейности:

·         Дейност 1: Диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност;

·         Дейност 2: Работилница за толерантност;

·         Дейност 3: Ученически лагери;

·         Дейност 4: Всеки има талант;

·         Дейност 5: Празници на града;

·         Дейност 6: Информираност и публичност;

·         Дейност 7: Организация и управление.

 

 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ Печат Е-поща
Петък, 02 Декември 2016г. 12:04ч.

На 23 ноември се проведе събрание на представителите на родителите на ученици от СУ "Св. Климент Охридски", на което беше избран обществен съвет към училището в следния състав:

1.      Кристина Диманина – председател

2.      Цветелина Карналова - секретар

3.      Дияна Милова

4.      Красимира Дамянова

5.      Галина Стоянова - представител на Община Пещера

Резервни членове:

 

1.      Борислава Атанасова Малечкова

2.      Васвие Байрамалиева Мехмедова

3.      Галина Василева Траянова

4.     Стелиана Ангелова Лазарова

 

Диана Балканджиева- представител на Община Пещера
 
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО Печат Е-поща
Петък, 14 Октомври 2016г. 09:58ч.

По повод Националната седмица на четенето на 11.10.2016г. учениците от 7.-а клас на СУ „Свети Климент Охридски“ гр.Пещера с класен ръководител госпожа Петкова, четоха стихотворения на Христо Ботев в училищната библиотека. Така, освен с вече изучените творби „ Хайдути“ и „ На прощаване“, децата се запознаха и с други Ботеви стихотворения, които учат на патриотизъм, свободолюбие, родолюбие и отстояване на човешко достойнство.

 
Втори по БАК Първи "В света на книгата" Печат Е-поща
Понеделник, 25 Април 2016г. 09:00ч.

Отборът по БАК на СОУ" Св. Климент Охридски" - Красимир Каргов, Катя Попова, Росица Юнакова, Стоян Тасков, Димитър Проданов и Йоана Карамитрева се класираха втори на проведеното практическо състезание на 21.04.2016 г. Учениците от 6"б" клас се представиха на много добро ниво и дадоха сериозна заявка за първото място следващата година.

Ден по-късно отборът на СОУ "Свети Климент Охридски" за поредна година се класира на първо място на литературното състезание "В света на книгите", проведено на 22.04.16г. в читалище "Развитие" гр. Пещера, по повод международния ден на книгата и авторското право.
Учениците, Виктория Симонова от 12 клас, Анелия Грозева от 12 клас,Елис Фейзула от 11 клас, Даниел Арифов от 10 клас и Георги Цикалов от 9 клас, се представиха достойно и заслужават нашите адмирации.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 51